Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
a. Als u (hierna te noemen huurder) door bemiddeling van SMOOK BV een accommodatie boekt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze Huur- en Reserveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Namens de eigenaren is SMOOK BV gemachtigd de vakantiewoning te verhuren.

c. SMOOK BV verplicht zich d.m.v. de huurovereenkomst, de accommodatie aan huurder ter beschikking te stellen overeenkomstig de beschrijving.

 

2. Huurbevestiging
a. Huurder ontvangt zo spoedig mogelijk na de reservering de huurbevestiging via email.
b. De huurbevestiging geldt als betaalbewijs en vermeldt de relevante informatie en de eventuele bijkomende kosten.

 

3. Betaling
a. De huurbevestiging van de reservering wordt gemaakt na een aanbetaling van 25% van de totale huursom door de huurder. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de totaal te betalen huursom.
b. Het restant van de totale huursom wordt minimaal zes weken voor aankomst betaald.
c. Bij aanvragen tot reservering op een tijdstip minder dan zes weken voor aankomst van de huurder wordt de reservering bevestigd na betaling van de totale huursom.

 

4. Maximum aantal personen, huisdieren
a. De huurbevestiging vermeldt het maximaal aantal personen dat in de vakantiewoning mag overnachten. Dit aantal mag slechts na schriftelijke toestemming worden overschreden.
b. Huisdieren zijn toegestaan, al dan niet tegen vergoeding, nà onderling overleg en toestemming voorafgaand aan de reservering.

 

5. Annulering

a. In het geval van annulering gelden de volgende regels:

 

- bij annulering tot de 60ste dag (exlusief) vòòr de vertrekdag: kosteloos annuleren.

- bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom.
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

 

6. Klachten, vergoeding ten gunste van de huurder
a. SMOOK BV draagt zorg voor een zo precies mogelijke beschrijving van de huizen zoals die is op het moment van publicatie. Modificaties aan de huizen, welke sindsdien door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een gewijzigde situatie. Voor zover dit aan SMOOK BV bekend is gemaakt, zal de gewijzigde situatie aan huurder worden meegedeeld en worden de wijzigingen op de website aangepast.
b. Bij opzettelijke of grove onachtzaamheid van SMOOK BV met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning, zal zij een schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte in overeenstemming is met de klacht en welke zoveel mogelijk in overleg met de huurder zal worden bepaald. Deze schadeloosstelling zal in geen geval hoger zijn dan het huurbedrag.

 

7. Aansprakelijkheid
a. SMOOK BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde vakantiewoning.
b. Tevens kan SMOOK BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijke situaties buiten het gehuurde. Op verzoek zal SMOOK BV zich inspannen de evt. overlast te (laten) verminderen. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 

8. Ontbinding van de huurovereenkomst
a. Zonder tussenkomst van de rechter is SMOOK BV gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien de huurder zich niet houdt aan:
* de overeengekomen betalingstermijnen;
* de bepalingen in deze algemene voorwaarden